گروه تروریستی داعش، سه جوان مصری را به قتل رساند.

داعش جنایت دیگری را در مصر مرتکب شد.

این گروه تروریستی با نصب کمینی در داخل شهر «شیخ زوید» در منطقه «سینا» مصر، سه جوان را که از اعضای کمیته های مردمی بودند، را به اسارت گرفت و سپس آنها را بیرون این شهر به قتل رساند.

با ظهور داعش در منطقه سینای مصر، تعدادی از جوانان این منطقه در قالب کمیته های مردمی سازماندهی شدند تا در کنار ارتش مصر با داعش بجنگند.

داعش از چند ماه پیش فعالیت خود را به صورت رسمی در مصر آغاز کرده و این گروه تروریستی از آن زمان تاکنون ده ها عملیات تروریستی را در بر ضد دولت، نیروهای مسلح و مردم مصر ترتیب داده است.