نخست وزیر روسیه گفت:رفتار آمریکا در قبال سوریه احمقانه است.

نخست وزیر روسیه گفت:رفتار آمریکا در قبال سوریه احمقانه است.


مدودف گفت: به نظرم این یک رفتار احمقانه است.در نتیجه این تصمیمات و امتناع از مذاکره، آمریکایی ها احمق بودن خود را نشان دادند.

وی افزود: این موضوع برای همگان واضح است که نتیجه فعالیت های آنها در مبارزه با داعش (گروه تکفیری صهیونیستی) در منطقه تقریبا صفر بوده است. داعش (گروه تکفیری صهیونیستی)به گسترش خود ادامه می دهد.تنها دخالت روسیه اوضاع را تغییر داده است.به هر حال آنها می گویند که نه ما قصد مذاکره نداریم که به نظرم این یک موضع احمقانه و بی منطق است. رهبران و کشورهای قدرتمند درباره این موضوع مسئوولیت را بر عهده می گیرند و مذاکره می کنند. حتی اگر ارزیابی آنها متفاوت باشد اما هرگز از مذاکره امتناع نخواهند کرد.