فرستاده سازمان ملل متحد به یمن از موافقت جنبش انصارالله با مذاکرات و اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت خبر داد.

فرستاده سازمان ملل متحد به یمن از موافقت جنبش انصارالله با مذاکرات و اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت خبر داد.


اسماعیل ولد الشیخ احمد با ارسال نامه ای برای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد جنبش انصارالله با مذاکره و نیز اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت موافقت کرده است.

در این نامه به بندهای هفت گانه ای که جنبش انصارالله بر آن اصرار دارد اشاره ای نشده است.

ولد الشیخ احمد در نامه خود تاکید کرده است مذاکرات صلح بر اساس قطعنامه های شورای امنیت و طرح شورای همکاری خلیج فارس و نتایج گفتگوهای ملی خواهد بود.

نامه سخنگوی انصارالله یمن به دبیرکل سازمان ملل متحد

سخنگوی جنبش انصارالله یمن در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد بندهای هفت گانه مسئله ای مهم و اساسی در حل و فصل جامع نزاع موجود به شمار می رود.

محمد عبدالسلام در این نامه از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواسته است از این بندهای هفت گانه حمایت کند. وی در این نامه بر پایبندی انصارالله به این بندهای هفت گانه به عنوان یک بسته جامع که شامل پایبندی به قطعنامه های شورای امنیت درباره یمن است از جمله قطعنامه 2216 تاکید کرد.