قائم مقام وزیر خارجه کویت، گفت کشور متبوعش گفت‌وگو را بهتر از رویارویی با ایران می‌داند.

قائم مقام وزیر خارجه کویت، گفت کشور متبوعش گفت‌وگو را بهتر از رویارویی با ایران می‌داند.

خالد جارالله در گفت‌وگو با الحیات تصریح کرد: شرایط منطقه بسیار سخت است و متاسفانه پیچیده‌تر هم می‌شود.

این دیپلمات عالی‌رتبه‌ی کویتی خاطرنشان کرد: دعوت از ایران برای گفت‌وگو که از سوی وزیر خارجه کویت مطرح شد یک دعوت خالصانه است، زیرا ما معتقدیم گفت‌وگو با ایران موجب حل مسائل منطقه خواهد بود و نه رویارویی با آن.