کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه فردا در وین تشکیل جلسه می دهد تا دو طرف را به خودداری از ایجاد تنش تشویق کند

شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر لحظاتی پیش در خبر فوری گزارش داد: فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در برلین اعلام کرد کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه فردا در وین تشکیل جلسه می دهد تا دو طرف را به خودداری از ایجاد تنش تشویق کند