نتانیاهو گفته که در پی اجرای طرحی است که بتوان با فشردن یک دکمه فلسطینیان را کشت.

درگیری های اخیر در فلسطین اشغالی که به انتفاضه سوم مشهور شده است، خشم مقامات اسرائیلی را به دنبال داشته است. تا آنجا که نتانیاهو برای توجیه تغییرات در عبادتگاه مسلمان در قدس شریف مدعی شده که اقدامات برای مبارزه با تروریسم است که تنها با فشردن یک دکمه بتوان فلسطینی‌ها را کشت.

به گزارش مثلث آنلاین به نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را به رفتار دوگانه متهم کرد و در تهدیدی تازه علیه فلسطینیان اظهار داشت در پی اجرای طرحی است که بتوان با فشردن یک دکمه فلسطینیان را کشت.
خبرگزاری سمای فلسطین از قدس اشغالی گزارش داده است که ، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه گفته:« تل آویو در پی توسعه طرحی است که به هر اسرائیلی اجازه می دهد تا در صورت احساس خطر با فشردن یک دکمه نیروهای امنیتی را به کمک بطلبند تا این نیروها در محل خطر حاضر شوند و مهاجم را بکشند یا بازداشت کنند.»
وی که در نشست با اعضای کمیسیون امنیت و امور خارجی کنست سخن می گفت ، افزود:«اگر از این سیستم استفاده غیر مجاز شود فرد خاطی مجازات خواهد شد. البته در حال حاضر سخن بر سر اجرایی کردن تدابیر اولیه است، این تدابیر در چارچوب کاهش ترسی است که به دلیل عملیات اخیر فلسطینیان در میان اسرائیلیها شاهد هستیم.»
نتانیاهو از تدابیری که مجوز شلیک گلوله و احداث دیوار حایل در منطقه جبل المکبر (در قدس اشغالی) از جمله آنان است خبر داد و با اشاره به رفتارهای محمود عباس افزود:« او از یک سو به افزایش خشونت در قدس تشویق می کند و از سوی دیگر دستور برخورد با تظاهرات فلسطینیان در کرانه باختری را صادر می کند.»