جنگنده های روسیه برخی از مناطق تروریست ها را در سوریه هدف حمله قرار دادند

جنگنده های روسیه برخی از مواضع عناصر مسلح تروریست را در مناطق مختلف سوریه هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن شماری از تروریست ها به هلاکت رسیدند.

یک منبع نظامی سوریه به پایگاه خبری النشره اعلام کرد جنگنده های روسیه برای اولین بار مقرها و تجمعات عناصر مسلح را در جنوب سوریه در نزدیکی «القنیطره» و منطقه مرزی بین ریف دمشق، درعا و القنیطره هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش ، جنگنده های روسیه همچنین عناصر مسلح را در منطقه «تل الحاره»، «تل عنتر» و «تل العلاقیه» هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن شماری از عناصر مسلح به هلاکت رسیدند یا زخمی شدند.
همچنین ، جنگنده های روسیه مواضع عناصر مسلح را در منطقه شرقی حلب و غرب فرودگاه حلب که هدف قرار دادند.