فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه تاکید کرد : روند سیاسی باعث می شود که اجرای آتش بس به مراتب آسان تر شود.

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه تاکید کرد : روند سیاسی باعث می شود که اجرای آتش بس به مراتب آسان تر شود.


استفان دی میستورا در ادامه نشست خبری سه جانبه با حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به موضوع سوریه اختصاص داشت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: سازمان ملل متحد نقش خود را ایفا خواهد کرد، البته این کار را با حمایت بازیگران و شرکای بین المللی انجام خواهد داد. ما با مقامات سوریه و با مخالفان تماس برقرار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که مناطقی وجود دارند که ما می توانیم در آنها آتش بس انساندوستانه برقرار کنیم.

وی افزود: شما خواهید دید که هر زمان پیام مربوط به روند سیاسی وجود داشته باشد، اجرای آتش بس به مراتب آسان تر خواهد شد. به همین علت است که این دو مسئله باید به صورت موازی کار کنند.

استفان دی میستورا در ادامه این نشست خبری در توضیح اینکه چرا نمایندگان طرف های سوری حضور ندارند گفت: یکی از مزایای سازمان ملل متحد این است که ما با همه دیدار می کنیم. ما با بسیاری از سوری ها دیدار می کنیم ، ما با سی نهاد و گروه و نیز با دولت سوریه دیدار داشتیم. همه این ها به من یک چیز را گفتند.

ْآنها گفتند که این توانایی را ندارند که به هرنوع جمع بندی دست یابند مگر اینکه جامعه بین المللی و بازیگران منطقه ای به درک مشترک برسند. وقتی که این درک مشترک بدست آید آنگاه این نمایندگان حضور خواهند داشت. اتفاقی که در امروز رخ داد در همین مسیر است. آنچه که در چهارده روز آینده نیز رخ خواهد داد در همین مسیر خواهد بود. همه کسانی که دور این میز بودند و روی نمایندگان دولت سوریه و مخالفان نفوذ دارند به آنها خواهند گفت که زمان نشستن دور میز فرا رسیده است. پیامی که از شرکت کنندگان در این نشست به بیرون مخابره خواهد شد کمک خواهد کرد که این اتفاق زودتر بیافتد.

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در بخش پایانی این نشست خبری ، کاغذی را نشان داد که حاوی بیانیه نشست وین بود.

وی در توضیح این بیانیه گفت: این بیانیه نه ماده دارد که نتیجه هفت ساعت گفتگوی جدی و سازنده است.