نیروهای عراقی با پیشروی در بیجی، برخی مناطق را نیز در غرب سامراء و الرمادی از دست عناصر گروه تکفیری صهیونیستی داعش آزاد کردند.

نیروهای عراقی با پیشروی در بیجی، برخی مناطق را نیز در غرب سامراء و الرمادی از دست عناصر گروه تکفیری صهیونیستی داعش آزاد کردند.


شبکه تلویزیونی المنار، ارتش عراق با کمک نیروهای بسیج مردمی پیشروی های زیادی در بیجی در استان صلاح الدین به دست آورد.

ارتش و نیروهای مردمی عراق جلوی حمله گروه (تکفیری صهیونیستی) داعش به مناطق سیلو، الحویش و عین الفرس را در غرب سامراء گرفتند.

منابع نظامی عراقی از آزادی برخی مناطق از جمله کیلومتر هفت در غرب الرمادی از دست عناصر تروریست داعش خبر دادند.