حزب الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه پیروزی خود را در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد.

حزب الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان روز یکشنبه پیروزی خود را در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد.


احزاب و تشکلهای مخالف جمهوری آذربایجان این انتخابات را تحریم کرده بودند.


علی احمداوف، دبیر کل حزب " آذربایجان نوین" که رهبری آن را الهام علی‌اف بر عهده دارد، یکشنبه شب در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد نتایجی که از شمارش آرا به دست آمده حاکی از آن است که حزب آذربایجان نوین بار دیگر اکثریت را در پارلمان به دست آورده است.

احمداوف ادامه داد: با توجه به نتایج شمارش آرا بعید است که حزب آذربایجان نوین در پارلمان جدیدکمتر از هفتاد کرسی داشته باشد.


رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد: با شمارش 91 درصد آرای حوزه های انتخاباتی ، حزب الهام علی اف رئیس جمهور دست کم 70 کرسی از 125 کرسی پارلمان را از آن خود کرده است.

در انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان 767 نامزد برای 125 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند و بیش از نیمی از آنها به نمایندگی از 15 حزب و یک جبهه متشکل از هفت حزب مخالف در این انتخابات حضور داشتند.

میزان شرکت در این انتخابات بیش از 55 درصد اعلام شده است.


احزاب اصلی مخالف جمهوری آذربایجان از جمله "شورای ملی نیروهای دموکراتیک" حزب "مساوات" و " حزب دموکراتیک آذربایجان" انتخابات پارلمانی را یک " نمایش مضحک"‌توصیف کرده و از شرکت در آن خودداری کرده اند.

با این حال علی قسانوف مشاور اصلی ریاست جمهوری آذربایجان ابراز اطمینان کرد که انتخابات پارلمانی به شیوه ای کاملا شفاف و دموکراتیک برگزار شده است.

نزدیک به پنج میلیون و نهصد هزار نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان که شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور را داشتند. در انتخابات دیروز یکصد و بیست و پنج عضو پارلمان جمهوری آذربایجان برای یک دوره پنج ساله جدید انتخاب می شوند.

از سال دو هزار و سه که الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان به قدرت رسید ناظران بین المللی هیچ یک از انتخاباتی را که در این کشور برگزار شده است، دموکراتیک و آزاد توصیف نکرده اند.

سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با تاکید بر این که مقامات باکو محدودیتها و موانع زیادی در کشورشان برای ناظران بین المللی ایجاد می کنند، از اعزام ناظران خود به جمهوری آذربایجان خودداری کرده است.

حامیان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان می گویند: از سال دو هزار و سیزده مقامات باکو علنی‌تر از گذشته به سرکوب گسترده مخالفان روی آورده اند و در حال حاضر دهها تن از مخالفان سیاسی دولت جمهوری آذربایجان در زندان های این کشور به سر می برند.

ایلگار محمداوف، معروف ترین چهره مخالف جمهوری آذربایجان که ریاست جنبش مخالف " جایگزین جمهوری" را بر عهده دارد از سال دو هزار و سیزده در زندان به سر می برد. خدیجه اسماعیلووا نیز که مهمترین روزنامه نگار مخالف حزب حاکم در جمهوری آذربایجان است به همراه یک زوج فعال حقوق بشر به نامها لیلا و اثیر یونس به حبس های سنگین محکوم شده اند.

پیش از این که الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان به قدرت برسد پدرش حیدر علی‌اف، از اعضای پیشین ک گ ب، از سال هزار و نهصد و شصت و نه تا دو هزار و سه بر این کشور حکمرانی کرد.