گروه داعش در ولایت «کنر» به استخدام و شست‌وشوی مغزی کودکان افغانستانی روی آورده است.

شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: گروه داعش در ولایت «کنر» به استخدام و شست‌وشوی مغزی کودکان افغانستانی روی آورده است.

گروه داعش در ولایت «کنر» به استخدام و شست‌وشوی مغزی کودکان افغانستانی روی آورده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، این جنگجویان در حال حاضر مشغول به سربازگیرى از بین جوانان و نوجوانان بوده و مى‌خواهند قلمرو خود را با تصرف کردن مناطقی که اکنون تحت تسلط گروه طالبان هستند، گسترش دهند.

گفته مى‌شود جنگجویان داعش، کودکان زیر سن ١٨ سال را از مناطق تحت کنترل خود جذب کرده و پس از آموزش‌های جنگی و شست‌و‌شوى مغزى، آنها را به انجام حمله‌هاى مسلحانه و انتحارى آماده مى‌سازند.