قائم مقام و معاون وزیر خارجه سوریه ظهر امروز وارد تهران شد.

قائم مقام و معاون وزیر خارجه سوریه ظهر امروز وارد تهران شد.


فیصل مقداد بلافاصله با حضور در وزارت امور خارجه گفتگوهایش را با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقای وزیر امورخارجه آغاز کرد.