یک هواپیمای باربری در جوبا پایتخت سودان جنوبی سقوط کرد.

یک هواپیمای باربری در جوبا پایتخت سودان جنوبی سقوط کرد.


شبکه تلویزیونی الجزیره با اعلام این خبر به جزئیات بیشتری اشاره نکرد.