رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: هدف حملات هوایی این کشور در سوریه، مبارزه با تروریسم است.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: هدف حملات هوایی این کشور در سوریه، مبارزه با تروریسم است.


پوتین گفت: هدف حملات هوایی ارتش روسیه در سوریه، مبارزه با تروریسم است و هیچ کسی نمی تواند مسکو را بترساند.

وی افزود: تلاش برای ترساندن روسیه بی نتیجه است ، هدف روسیه در سوریه در درجه اول مبارزه با گروه های تروریستی است.

رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد: روسیه برای همکاری با همه طرف هایی که خواهان مبارزه با تروریسم هستند، صرفنظر از وابستگی های دینی آنها آمادگی دارد.