وزیر خارجه انگلیس مدعی شد حادثه سقوط هواپیمای روسی به حمایت اخیر این کشور از دمشق برای مقابله با تروریسم در سوریه مرتبط است.

وزیر خارجه انگلیس مدعی شد حادثه سقوط هواپیمای روسی به حمایت اخیر این کشور از دمشق برای مقابله با تروریسم در سوریه مرتبط است.

«فیلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس، درخصوص سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا در مصر مدعی شد که احتمال این که این حادثه در پی حضور روسیه در سوریه اتفاق افتاده باشد، وجود دارد.
وی همچنین بر لزوم توقف جنگ در سوریه و دستیابی هرچه سریعتر به مرحله انتقالی تاکید کرد.