نخست وزیر انگلیس اعلام کرد : گفتگوها درباره اصلاح اتحادیه اروپا هم اکنون وارد مرحله ای رسمی شده است.

نخست وزیر انگلیس اعلام کرد : گفتگوها درباره اصلاح اتحادیه اروپا هم اکنون وارد مرحله ای رسمی شده است.


دیوید کامرون گفت: اتحادیه اروپا نیاز به تغییر دارد و باید رقابتی تر شود.

وی گفت: امنیت انگلیس با امنیت اتحادیه اروپا مرتبط است و این اتحادیه سه چالش اساسی را پیش رو دارد.

کامرون همچنین خاطر نشان کرد، کشورها باید آوارگان را تحت کنترل بیشتری قرار دهند.