وزیر امور خارجه بحرین گفت:‌ کشورهای عرب در ارتباط با ایران گفت‌وگو را در اولویت قرار می‌دهند.

وزیر امور خارجه بحرین گفت:‌ کشورهای عرب در ارتباط با ایران گفت‌وگو را در اولویت قرار می‌دهند.

خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین پس از نشست مقدماتی وزیران امور خارجه کشورهای عربی و آمریکایی لاتین در ریاض، پایتخت عربستان به خبرنگاران گفت: کشورهای حاشیه خلیج (فارس) به دنبال هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی ایران نیستند و خواهان روابط همسایگی بهتر با ایران هستند به شرط آنکه تهران رفتار کنونی خود را تغییر دهد.

وزیر امور خارجه بحرین با اشاره به آنچه که اعراب دخالت ایران در کشورهای منطقه می خوانند، مدعی شد: کشورهای عرب در برابر مداخلات ایران دفاع می‌کنند. شورای همکاری خلیج (فارس) نقش خود را در این زمینه ایفا می‌کند و این مسأله به دلیل افزایش دخالت های ایران در کشورهای عربی به یک وظیفه عربی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهان هیچ آسیبی به ایران نیستند گفت که این کشورها در ارتباط با ایران گفت‌وگو را در اولویت قرار می‌دهند. اما در صورت تحمیل جنگ به خودشان ، آماده دفاع هستند.

وزیر امور خارجه بحرین با ادعای اشغال جزایر سه گانه توسط ایران،‌امارات متحده عربی را صاحب این جزایر خواند و گفت:‌کشورهای عرب موضع خود را در قبال اشغال این جزایر دوباره اعلام کرده اند. هرچه اختلاف نظرهایی در خصوص این مسأله وجود دارد.