معاون سیاسی دبیرکل حزب الله لبنان جنایت تروریستی پنجشنبه شب در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را محکوم و بر تداوم مبارزه با تروریست ها تاکید کرد.

معاون سیاسی دبیرکل حزب الله لبنان جنایت تروریستی پنجشنبه شب در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را محکوم و بر تداوم مبارزه با تروریست ها تاکید کرد.

حسین خلیل معاون سیاسی دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به گروههای تروریستی تاکید کرد: نبرد با آنها طولانی و مداوم است.

وی تاکید کرد: این جنایت، جنایت علیه حزب الله یا یک طائفه یا گروه سیاسی معین نیست بلکه جنایت علیه همه بشریت است.

ناحیه برج البراجنه در ضاحیه جنوبی بیروت پنجشنبه شب شاهد دو حمله انتحاری بود که در جریان آن 43 نفر جان باخته و حدود 240 نفر دیگر زخمی شدند.

گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفت.