وزیر دفاع پاکستان از عملکرد و حضور نظامی بیش از یک دهه آمریکا و متحدانش در منطقه به ویژه در افغانستان انتقاد کرد.

وزیر دفاع پاکستان از عملکرد و حضور نظامی بیش از یک دهه آمریکا و متحدانش در منطقه به ویژه در افغانستان انتقاد کرد.


خواجه آصف گفت: دستاوردهای اخیر ارتش پاکستان در مبارزه با تروریسم به مراتب بیشتر و بهتر از دستاوردهای حضور نظامی آمریکا و متحدان غربی اش در منطقه است.

عاصم سلیم باجوا سخنگوی ارتش پاکستان هم گفت: وزیرستان بزرگترین پناهگاه تروریست ها بود.تروریست ها آنجا نیرو جذب می کردند و آنها را برای حملات تروریستی آموزش می دادند و ارتش پاکستان موفق شد آنها را از بین ببرد.

اظهر علی عابدی استاد دانشگاه درباره قربانی شدن شمار زیادی غیرنظامی به دست نیروهای خارجی گفت : تروریست ها با حمایت آمریکا فعالیت می کنند و ارتش پاکستان با بیش از 9 هزار عملیات نظامی توانسته بیش از سه هزار تن از آنها را به هلاکت برساند.

آمریکا و تعدادی از متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرداما با گذشت 14 سال فعالیت های تروریستی در این کشور نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است.