شب گذشته معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه وارد وین شد.

شب گذشته معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه وارد وین شد.

شب گذشته حسین امیرعبداللهیان به منظور شرکت در نشست وین برای حل بحران سوریه وارد وین شد.

طبق آنچه که روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه به ایسنا گفت: امیرعبداللهیان ریاست هیات ایرانی در نشست وین را بر عهده خواهد داشت.

این نشست به‌منظور حل بحران سوریه برگزار شده و در نشست قبلی‌اش که دو هفته پیش برگزار شد ریاست هیات ایرانی را وزیر امور خارجه بر عهده داشت.