بشار اسد در دیدار با یک هیئت فرانسوی بر ضرورت جلوگیری از فعالیت های تروریستی تاکید کرد.

رئیس جمهوری سوریه با بیان تسلیت به خاطر قربانیان حملات تروریستی دیشب در پاریس، تاکید کرد: سیاست خود فرانسه باعث گسترش تروریسم شده است.


بشار اسد در دیدار با یک هیئت فرانسوی بر ضرورت جلوگیری از فعالیت های تروریستی تاکید کرد.

فرانسه با وحشیگری روبرو شد که سوریه 5 سال با آن مبارزه می کند

وی ضمن تسلیت گفتن به خاطر قربانیان حملات تروریستی دیشب در پاریس به فرانسوا اولاند همتای فرانسوی اش تاکید کرد: فرانسه روز جمعه با وحشیگری تروریست هایی روبرو شد که سوریه بیش از پنج سال است با آن مبارزه می کند.

رئیس جمهور این کشور در دیدار با هیئت فرانسوی متشکل از تعدادی از نمایندگان پارلمانی فرانسه، روشنفکران و اصحاب رسانه این کشور گزارش داد، حملات تروریستی به پاریس را نمی توان جدا از آنچه اخیرا در لبنان(برج البراجنه) روی داد، در نظر گرفت.

وی افزود: تروریسم یک عرصه واحد و به هم پیوسته در جهان است و گروه های تروریستی، مرزها را به رسمیت نمی شناسند.

سیاست های اشتباه غرب موجب گسترش تروریسم شد

رئیس جمهور سوریه در ادامه تاکید کرد: سیاست های اشتباهی که کشورهای غربی به ویژه فرانسه در قبال آنچه در منطقه ما روی می دهد در پیش گرفتند و حمایت های برخی از متحدانشان را از گروههای تروریستی نادیده گرفتند موجب گسترش تروریسم شد.

وزارت امور خارجه سوریه هم حملات تروریستی پاریس را محکوم و با ملت فرانسه و خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد.