نیروهای امنیتی عراق منطقه نیروگاه حرارتی واقع در شمال صلاح الدین را آزاد کردند.

نیروهای امنیتی عراق منطقه نیروگاه حرارتی واقع در شمال صلاح الدین را آزاد کردند.

فرماندهی عملیات صلاح الدین و نیروهای مبارزه با تروریسم، نیروگاه حرارتی واقع در شمال منطقه صلاح الدین را در پی کشته شدن ده ها تن از اعضای گروه تکفیری صهیونیستی داعش آزاد کردند.

نیروهای امنیتی اراضی منطقه الفتحه را در شمال بیجی به کنترل خود در آورده اند.

همچنین نیروهای ارتش عراق پلهای «البو عیثه» و «البو فراج» و نیز مناطق «الجرایشی» و «البوذیاب» را در اطراف این دو پل در استان الانبار، از عناصر داعش باز پس گرفتند.