پلیس کانادا اعلام کرد یک مسجد در شهر پیتربورو در ایالت اونتاریو عمدا به آتش کشیده شد.

پلیس کانادا اعلام کرد یک مسجد در شهر پیتربورو در ایالت اونتاریو عمدا به آتش کشیده شد.

این مسجد ساعت یازده شنبه شب به وقت محلی و حدود نیم ساعت پس از خروج اعضای یک تشکل اسلامی از ساختمان مسجد به آتش کشیده شد.

پلیس اعلام کرد انگیزه عاملان این آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد .

پلیس اعلام کرد در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید ولی ساختمان مسجد به شدت سوخته و غیر قابل استفاده شده است.