مقامات پاکستان اعلام کردند: در حادثه خروج قطار از ریل ، ۱۳ نفر کشته و ۱۰۰ نفر زخمی شدند.

مقامات پاکستان اعلام کردند: در حادثه خروج قطار از ریل ، ۱۳ نفر کشته و ۱۰۰ نفر زخمی شدند.


مقامات دولتی و خطوط راه آهن پاکستان علت خروج قطار از ریل را نقص در سیستم ترمز اعلام کردند.

یکی از مقامات محلی ایالت بلوچستان پاکستان سه شنبه گفت: عمل نکردن به موقع ترمز ، موجب خروج قطار از ریل نزدیک شهر کویته مرکز این ایالت در جنوب غربی پاکستان شد.

این حادثه در آبگم در حومه منطقه بُلان ایالت بلوچستان روی داد.