نیروهای بلژیکی در کنار توپ‌های جنگی که با سگ کشیده می‌شدند.

نیروهای بلژیکی در کنار توپ‌های جنگی که با سگ کشیده می‌شدند/ ۱۹۱۴ میلادی
عکس:وقتی سگ‌ها توپ جنگی می‌کشیدند