در ۲۶ محله در دو شهرستان در شرق ترکیه حکومت نظامی اعلام شد.

در ۲۶ محله در دو شهرستان در شرق ترکیه حکومت نظامی اعلام شد.

با افزایش ناآرامی ها در استان دیاربکر در شرق ترکیه در 12 محله از شهرستان لیجه و 14 محله از شهرستان حانی حکومت نظامی اعلام شد و ساکنین این محله ها تا اطلاع ثانوی حق خروج از منازل خود را ندارند.

در اطلاعیه صادره از سوی استانداری دیاربکر با اشاره به ادامه عملیات نیروهای امنیتی علیه اعضاء پ ک ک در این محلات ، تصمیم به اعلام منع عبور و مرور، گرفته شده و از مردم خواسته شده است منع عبورو مرور را رعایت کنند.

طی پنج ماهی که از افزایش ناآرامی ها و درگیری های میان نیروهای امنیتی و پ ک ک در ترکیه می گذرد حدود 180 نیروی امنیتی، 470 عضو پ ک ک و 250 غیر نظامی جان خود را از دست داده اند.