فرانسه، پیش نویس قطعنامه 2249 را که با اجماع در شورای امنیت به تصویب رسید ارائه کرده بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه مبارزه با تروریسم را با هدف هماهنگ سازی تلاش های بین المللی برای مقابله با گروه تکفیری-صهیونیستی داعش تصویب کرد.


فرانسه، پیش نویس قطعنامه 2249 را که با اجماع در شورای امنیت به تصویب رسید ارائه کرده بود.

نماینده دائم فرانسه در شورای امنیت در نشستی که برای تصویب این قطعنامه برگزار شده بود گفت: عملیات های خود را علیه گروه داعش افزایش می دهیم.

وی افزود از کشورهای اروپایی می خواهیم برای مبارزه با تروریسم همبستگی های خود را بیشتر کنند.

لو جی نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد نیز تاکید کرد: برای نابودی تروریسم باید عدالت را تثبیت کرد و از بکارگیری معیارهای دوگانه اجتناب کرد.

فعالیت های تروریستی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند.

نماینده دائم اسپانیا در سازمان ملل متحد گفت: تنها راه باری جلوگیری از شکست در مقابل تروریسم این است که به اصول خود و حقوق بشر پایبند باشیم.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: حملات هفته گذشته پاریس وحشیانه بود و جهان را شوکه کرد.

وی افزود: شهروندان سوریه و عراق روزانه برای زنده ماندن مبارزه می کنند.

وی بر ضرورت قطع پشتیبانی های تسلیحاتی و مالی از گروه تروریستی داعش تاکید کرد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل خاطرنشان کرد: ما برای اینکه نگذاریم داعش از قدرت نظامی استفاده کند یک ائتلاف نظامی ایجاد کرده ایم.

وی در پایان گفت: ما باید از فرایند انتقال قدرت در سوریه آن هم مطابق با بیانیه ژنو حمایت کنیم.

ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد هم گفت: ما سازمان دهندگان حملات تروریستی را هرکجا که باشند تحت پیگرد قرار می دهیم و آن ها را مورد حمله قرار می دهیم.

وی افزود: این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد گامی به سوی تشکیل ائتلافی گسترده تر برای مبارزه با تروریسم است.

نماینده نیجریه نیز گفت: چیزی که توجیه کننده حملات تروریستی باشد وجود ندارد و باید مجریان عملیات های تروریستی به دستگاه قضایی تحویل داده شوند.

نماینده لیتوانی در سازمان ملل متحد نیز گفت: مبارزه با تروریسم در جهان از بالاترین اولویت برخوردار است.

وی تاکید کرد: ما باید با علل حقیقی ظهور تروریسم مبارزه کنیم.

دینا قعوار نماینده اردن در سازمان ملل متحد گفت: مبارزه با تروریسم به یک مبارزه جهانی تبدیل شده است و ما همه ما باید برای مبارزه با تروریسم با یکدیگر متحد شویم.

برای سرکوب گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی باید حجم مبارزه با این گروه ها به اندازه حجم چالشی باشد که این گروه ها ایجاد کرده اند. بر این اساس باید یک همکاری بین المللی در جبهه های مختلف از جمله محورهای نظامی، امنیتی، عقیدتی صورت گیرد و علاوه بر این ها باید پشتیبانی مالی گروه های تروریستی را قطع کرد.

نماینده ونزوئلا نیز گفت: مقابله با تروریسم نباید با معیارهای دوگانه صورت گیرد.

نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل متحد گفت: قطعنامه 2249 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان اتخاذ تمامی تدابیر قانونی برای مقابله با گروه تروریستی داعش است.