دهها هزار کارورز پزشکی در انگلیس قصد دارند در اعتراض به طرح ریاضتی جدید دولت برای اصلاح نظام پزشکی دست به اعتصاب سراسری بزنند.

دهها هزار کارورز پزشکی در انگلیس قصد دارند در اعتراض به طرح ریاضتی جدید دولت برای اصلاح نظام پزشکی دست به اعتصاب سراسری بزنند.

انجمن پزشکان انگلیس اعلام کرد: درباره اعتصاب سراسری کارورزان در سازمان بهداشت انگلیس موسوم به « ان. اچ. اس » توافق شده است.

این انجمن اعلام کرد 98 درصد از حدود 28 هزار کارورز پزشکی بر آمادگی خود برای اعتصابی 24 ساعته در اعتراض به شرایط کاری جدید دولت برای آنان و پائین بودن دستمزد تاکید کردند.

این اعتصاب قرار است اول دسامبر (10 آذر) انجام شود و بر اساس آن غیر از خدمات اورژانسی بقیه خدمات پزشکی برای مدت 24 ساعت متوقف شود که به همین علت یکی از نادرترین اعتصاب های تاریخ سازمان بهداشت انگلیس خوانده شده است.

این خبر که بدترین اخبار برای بیماران توصیف شده است موجی از نگرانی را به ویژه در میان بیماران بستری و خانواده های آنان ایجاد کرده است.

جرمی هانت ، وزیر بهداشت انگلیس با محکوم کردن این اعتصاب آنرا اقدامی توجیه ناپذیر توصیف کرد.

کاترین مورفی، رئیس اجرایی انجمن بیماران در انگلیس نیز در این باره گفت: توجه به خواست پزشکان لازم است اما نباید عواقب خطرناک این اعتصاب برای بیماران نادیده گرفته شود.

سازمان بهداشت انگلیس دارای 45 هزار کارورز پزشکی است که بیشتر آنان زیر نظر انجمن پزشکی انگلیس فعالیت می کنند.

دولت انگلیس که با کسری شدید بودجه روبروست قصد دارد برای کاهش هزینه ها در سال جدید ساعات کار و دستمزد پزشکان و کارورزان را تغییر دهد ، این موضوع سبب نارضایتی و اعتراض آنان شده است.

پیش تر نیز هزاران پزشک در اعتراض به کاهش دستمزد و افزایش ساعت کار تعیین شده برای آنان در خیابانهای لندن دست به تظاهرات زدند.