بر اثر سقوط بالگرد غیرنظامی امروز روی یکی از یخچال‌های طبیعی نیوزیلند ۷ نفر کشته شدند.

بر اثر سقوط بالگرد غیرنظامی امروز روی یکی از یخچال‌های طبیعی نیوزیلند ۷ نفر کشته شدند.


این بالگرد به علت شرایط بد جوی روی یخچال فاکس که یکی از مکان‌های گردشگری نیوزیلند در ساحلی غربی این کشور است، سقوط کرد و شش مسافر و خلبان آن کشته شدند.

گروه پزشکی و امدادگران که با بالگرد به محل اعزام شدند، تأیید کردند در این حادثه کسی زنده نمانده است.

هویت قربانیان در حال حاضر مشخص نیست.

پلیس اعلام کرد: شناسایی اجساد قربانیان به علت شرایط بد آب و هوایی ممکن است طول بکشد.

بالگرد ساقط شده متعلق به یک شرکت خصوصی بود.