«رضا نجفی»، سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ریاست هیات ایران را در مذاکرات کارشناسی در وین برعهده دارد.

«رضا نجفی»، سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ریاست هیات ایران را در مذاکرات کارشناسی در وین برعهده دارد. با توجه به حضور حمید بعیدی نژاد در نیویورک برای روزهایی نهایی کنفرانس بازنگری ان.پی.تی ریاست هیات ایرانی در این دور از مذاکرات کارشناسی در وین بر عهده رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در وین بود.

نشست در سطح کارشناسی و معاونان ایران و گروه 1+5 برای ادامه نگارش پیش نویس متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از روز چهارشنبه در هتل کوبورگ وین آغاز و عصر امروز جمعه پایان می یابد.
در نشست معاونان، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از کشورهای 5+1 در مذاکرات هسته ای حضور دارد ,شرکت داشتند.