آمریکایی ها از تولید آب معدنی نستله در ایالت کالیفرنیا، خشمگین هستند.

آمریکایی ها از تولید آب معدنی نستله در ایالت کالیفرنیا، خشمگین هستند.

به گزارش شبکه تلویزیونی راشاتودی، به رغم خشکسالی در ایالت کالیفرنیا آمریکا، شرکت مواد غذایی «نستله» سوئیس به بهره برداری از منابع آب و تولید بطری های آب معدنی در این ایالت ادامه می دهد. این مسئله اعتراض های گسترده مردم کالیفرنیا را به همراه داشته است. معترضان از سراسر کالیفرنیا بیرون کارخانه های تولید آب معدنی نستله تجمع کردند؛ صدها هزار نفر نیز طوماری امضاء کردند تا این شرکت را متوقف کنند.
تظاهرکنندگان می گویند اینکه شرکتی خارجی مانند نستله، منابع آب را داخل بطری ریخته و آن را دوباره به مردم کالیفرنیا بفروشد، توهین آمیز و ناراحت کننده است.
مردم کالیفرنیا با محدودیت های شدید برای دسترسی به آب روبرو هستند. طبق گزارش ها، حدود دو میلیون نفر از مردم این ایالت به آب لوله کشی تمیز دسترسی ندارند. با وجود این، نستله حاضر به تغییر رویه خود نیست. «تیم براون» مدیر عامل نستله در آمریکا اعلام کرد مطلقاً تمایلی به متوقف کردن فعالیت های این شرکت در آمریکا ندارد. وی افزود در صورت نیاز یا امکان، حتی منابع آب این شرکت را افزایش خواهد داد.