ارتش ترکیه به منظور تقویت یگان های خود در مرز سوریه تانک های ام 60 را به مرز این کشور با سوریه فرستاد.


تصاویر: اردوغان تانک‌های ام 60 را به مرز سوریه فرستاد

تصاویر: اردوغان تانک‌های ام 60 را به مرز سوریه فرستاد

تصاویر: اردوغان تانک‌های ام 60 را به مرز سوریه فرستاد

تصاویر: اردوغان تانک‌های ام 60 را به مرز سوریه فرستاد