درپی درگیری فلسطینی ها با نظامیان صهیونیست نزدیک ناحل عوز در شرق منطقه الشجاعیه شهر غزه ۱۷ نفر زخمی شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین گفت: درپی درگیری فلسطینی ها با نظامیان صهیونیست نزدیک ناحل عوز در شرق منطقه الشجاعیه شهر غزه ۱۷ نفر زخمی شدند.


وی افزود: 9 نفر دیگر نیز در درگیری در نزدیکی گذرگاه بیت حانون در شمال نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

منابع خبری همچنین از زخمی شدن پنج نفر دیگر در شرق اردوگاه البریج خبر دادند.