خبرگزاری رویترز ، مرکز لرزه نگاری آمریکا کانون این زمین لرزه را 32 کیلومتری عمق دریا اعلام کرد.

زمین لرزه ای به بزرگی شش درجه ریشتر روز جمعه سواحل شمالی شیلی را لرزاند.


خبرگزاری رویترز ، مرکز لرزه نگاری آمریکا کانون این زمین لرزه را 32 کیلومتری عمق دریا اعلام کرد.

جزئیات بیشتر درباره تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.


زمین لرزه پنج و نه دهم ریشتری در روسیه

زمین لرزه ای به بزرگی پنج و نه دهم درجه ریشتر روز شنبه منطقه شیکوتان Shikotan روسیه را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری آمریکا کانون این زمین لرزه را عمق 60 کیلومتری اعلام کرد.

جزئیات بیشتر درباره خسارات یا تلفات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.