محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر از طرفدارانش خواست تا عقب نشینی نکنند و به اعتراضات ادامه دهند.

محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر از طرفدارانش خواست تا عقب نشینی نکنند و به اعتراضات ادامه دهند.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، محمد مرسی از انقلابیون خواست تا به انقلاب خود ادامه می دهند و عقب نشینی نکنند.
مرسی افزود: من اطمینان دارم انقلاب پیروز خواهد شد و کودتا از بین خواهد رفت.
وی خاطر نشان کرد: حکم ارجاع پرونده من به مفتی مصر برای تایید حکم اعدام تاثیری بر من ندارد و این حکم با تصمیم تک تیراندازی که یک نفر را می کشد و دیگری را زخمی می کند تفاوتی ندارد. گرفتن انتقام عاملان قتل انقلابیون هدفی است که نمی توان از آن چشم پوشی یا درباره آن سازش کرد. انقلاب مصر امروز مسیر آشکارتر و قویتری از گذشته را برای خود ترسیم می کند.
اسامه مرسی پسر محمد مرسی که وکالت پدرش را برعهده دارد، گفت: پدرم در نخستین دیدار با او پس از صدور حکم اولیه اعدام، این نامه را خطاب به انقلابیون ارسال کرد.