لبنان پس از یک سال همچنان بدون رییس جمهور اداره می شود.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، بیست و پنجم ماه مه سال دوهزار و چهارده دوران ریاست جمهوری میشل سلیمان در لبنان پس از شش سال به پایان رسید. از آن زمان لبنان بدون رییس جمهور اداره می شود.
در لبنان رییس جمهور توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می شوند. با وجود بیست بار تلاش برای انتخاب رییس جمهور، نمایندگان پارلمان لبنان موفق نشده اند در مورد یک فرد به توافق برسند.
مروان حماده نماینده ائتلاف چهارده مارس از مخالفان سرسخت رژیم سوریه در ساختمان پارلمان لبنان می گوید اینجا جایگاه صد و بیست و هشت نماینده پارلمان است. اما همان طور که می بینید از یک سال پیش هیچ کس در اینجا نیست. ما حدود بیست و سه بار تلاش کردیم در اینجا جمع شویم اما هر بار بیش از شصت نماینده در جلسه حاضر نشدند و ما نتوانستیم تشکیل جلسه دهیم.
ژنرال میشل عون یکی از نامزدهای ریاست جمهوری و نماینده حزب هشتم مارس بود.
نبیل نیکلا نماینده پارلمان لبنان می گوید در حال حاضر اولویت اصلی انتخاب رییس جمهور نیست زیرا نمایندگان لبنان مشروعیت مردمی لازم را ندارند. ژنرال عون پیشنهاداتی مطرح کرده است. می توان همه پرسی برگزار کرد یا مردم به طور مستقیم رئیس جمهور را انتخاب کنند. اما طبق قانون اساسی باید انتخابات پارلمانی برگزار شود و پس از آن رییس جمهور انتخاب شود.
این در حالی است که اکثریت نمایندگان پارلمان لبنان که حامی چهارده مارس هستند از نامزدی سمیر جعجع حمایت می کنند.
سمیر جعجع زندانی را در منطقه معراب بازسازی کرده است که شبیه به زندانی است که خود یازده سال را در آن سپری کرد. وی از زمان آزادی در سال دوهزار و پنج یکی از سرسخت ترین مخالفان دولت سوریه است. جعجع و چهارده مارس به نفوذ سوریه در عرصه سیاسی لبنان اعتراض دارند. از دیدگاه جعجع این بن بست برای انتخاب رییس جمهور ناشی از نگرانی حزب الله در مورد به قدرت رسیدن رییس جمهوری است که با فعالیت حزب الله در سوریه مخالف باشد.
سمیر جعجع می گوید نیروهای محلی و منطقه ای هستند که مانع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می شوند. در سطح منطقه ای باید به ایران اشاره کرد و در سطح محلی باید از حزب الله و متحدانش نام برد.
در مقابل حزب الله و متحدانش سمیر جعجع و ائتلاف چهارده مارس را به وابستگی به آمریکا و عربستان سعودی متهم می کنند.
مردم لبنان علاوه بر نگرانی در این باره نظرات متفاوتی دارند. مردی می گوید این یک فاجعه است. من نگرانم که ما به طور مطلق به سوی زندگی بدون قانون هدایت شویم.
مرد دیگری می گوید ما چه کاری می توانیم انجام دهیم. اگر رییس جمهوری در فرانسه دارید آن را برای ما بفرستید.
زنی هم می گوید همیشه همین طور است. اینجا لبنان است.
میشل سلیمان می گوید با کناره گیری رییس جمهور از قدرت پس از پایان دوره ریاست جمهوری لبنان نمونه خوبی برای دموکراسی محسوب می شود. با وجود این نبود رییس جمهور، کشتارها، اوضاع سوریه و داعش لبنان پابرجاست. حتی لبنان بسیار با ثبات تر از قبل می شود. مردم لبنان در مواجهه با خطرات بزرگ، قوی تر شده اند.