روزنامه الریاض نوشت درگیری های عرسال می تواند بر مذاکرات میان حزب الله و گروه المستقبل تاثیر بگذارد.

روزنامه الریاض نوشت درگیری های عرسال می تواند بر مذاکرات میان حزب الله و گروه المستقبل تاثیر بگذارد.

به نوشته امروز روزنامه الریاض چاپ عربستان در اینترنت ،‌ یک منبع سیاسی مسئول در گفتگو با الریاض فاش کرد اگر گروههای مسلح جبهه النصره و داعش از طریق گذرگاههائی که بعد از نبرد القلمون برای آنها حیاتی محسوب می شود به مناطق سوریه باز نگردند بی شک درگیریهای حومه عرسال در راه خواهد بود.
الریاض نوشت قضیه نبرد عرسال این روزها ‌یکی از مسائل مورد اختلاف در لبنان محسوب می شود به نحوی گروه المستقبل ، مخالف این نبرد است و علت مخالفت از یک سو به خاطر حضور غیرنظامیان در آنجاست و از سوی دیگر به خاطر شمار زیادی از آوارگان سوری مستقر در آنجاست. علت دیگر این است در صورت ورود حزب الله به این نبرد، ‌این جنگ درحال بعد مذهبی گرفتن به خود است هرچند حزب الله کلا این قضیه (بعد مذهبی گرفتن) را تکذیب می کند. در این راستا محافل سیاسی آگاه چهاردهم مارس در گفتگو با الریاض تصریح کردند گفتگوها برای یافتن راه حل درخصوص اردوگاه آوارگان سوری در عرسال که شمارشان به حدود هشتاد هزار نفر رسیده است ادامه دارد. این منابع گفتند قرار است این اردوگاه کم کم برچیده شود تا از تسلط سوریه بر منطقه عرسال کاسته شود.
الریاض نوشت با این حال نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان معتقد است راه حل این آوارگان این است که آنها با اتخاذ تدابیر امنیتی در اردوگاههای مستقر در خاک لبنان اسکان یابند. گفتنی است مهمترین معضلی که یکی از اردوگاههای حومه عرسال دارد این است که خارج از کنترل ارتش (لبنان) است و دراین اردوگاه شماری از خانواده جنگجویان حامی داعش و جبهه النصره پناه گرفته اند و این اردوگاه گذرگاه انتقال مواد غذائی و تجهیزات گرمایشی و ملزومات زندگی به این جنگجویان است که در حدود چهارصد نفر هستند.
الریاض افزود قضیه برچیده شدن اردوگاههای عرسال ، در مذاکرات میان حزب الله و گروه المستقبل مطرح شده است و حزب الله هم معتقد است کاهش شمار آوارگان در عرسال خوب است چون مانع از درگیر شدن آنها با روستاهای اطراف می شود.
الریاض نوشت از سوی دیگر المشنوق در گفتگو با روزنامه المستقبل لبنان‌ تاکید کرد اظهارات شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل جنبش حزب الله لبنان منجر به نابود شدن عرسال می شود نه این که آنجا را آزاد کند.
المشنوق افزود عرسال با حملات مذهبی آزاد نمی شود و مسئولیت آزاد کردن عرسال ،‌ برعهده دولت ، ارتش و نیروهای رسمی امنیتی لبنان است. وی گفت مواضع اعلام شده قاسم و اظهارات نسبت داده شده به سید حسن نصرالله می تواند بر فضای مذاکرات میان گروه المستقل و حزب الله تاثیر بگذارد.