پیشروی نیروهای عراقی به سوی مرکز شهرهای فلوجه و الرمادی همچنان ادامه دارد.

پیشروی نیروهای عراقی به سوی مرکز شهرهای فلوجه و الرمادی همچنان ادامه دارد.


ادامه پیشروی های ارتش عراق به سوی مرکز شهرهای فلوجه و الرمادی پس از آزاد سازی دهها روستا از دست گروه های تروریستی همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که گروه تروریستی داعش از دهها خانواده در الانبار به عنوان سپری انسانی در مقابل حملات نظامی نیروهای عراقی استفاده می کرد.

نیروهای عراقی در نبردی سنگین با تروریست های مسلح پیشروی های خود را به سوی مرکز شهر فلوجه از سه محور آغاز کرده اند.

این سه محور عبارتند از الشیحه، منطقه السبع و البساتین، منطقه الخلیفه که پس از آزاد سازی، مرکز تمرکز نیروهای عراقی برای پیشروی به سوی مرکز فلوجه شده است.

طبق نظر شورای استان، شصت در صد از استان الانبار به طور کامل آزاد شده است و قسمت های باقی مانده همانند الرمادی و فلوجه و برخی از شهرهای دیگر هم اکنون تحت محاصره کامل نیروهای عراقی قرار دارد و نیروهای عراقی با مسدود کردن راه های ارتباطی این شهرها و به خصوص پس از تسلط بر الخالدیه راه های امداد رسانی و رفت و آمد بین این شهرها را نیز بسته اند.