ارتش و کمیته های مردمی یمن تعدادی از نظامیان رژیم آل سعود را به هلاکت رساندند.

ارتش و کمیته های مردمی یمن تعدادی از نظامیان رژیم آل سعود را به هلاکت رساندند.


در همین حال طی حملات جنگنده های رژیم آل سعود به تعز سیزده تن شهید شدند.

جنگنده های سعودی بندر ابیر علی در شبوه و بخش صرواح استان مارب را بمباران کردند.

درگیری های شدیدی میان ارتش و کمیته های مردمی یمن با نیروهای هوادار عبدربه منصور هادی در اغلب جبهه های نبرد در تعز ادامه دارد.

در تحولی دیگر، ارتش یمن و مبارزان انصارالله آخرین پست نظامی سعودی را که مشرف به شهر نجران است، تصرف کردند.