تازه ترین نظرسنجی در آلمان حاکی از مخالفت مردم این کشور با ادامه صدراعظمی آنگلا مرکل پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ در این کشور است.

تازه ترین نظرسنجی در آلمان حاکی از مخالفت مردم این کشور با ادامه صدراعظمی آنگلا مرکل پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ در این کشور است.


براساس این نظر سنجی که در روزنامه بیلد ام سونتاگ منتشر شده است، 48 درصد از مردم آلمان مخالف نامزدی دوباره آنگلا مرکل برای مقام صدراعظمی پس از انتخابات2017 هستند.

این در حالی است که در حدود 44 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواستار ادامه صدراعظمی مرکل در این کشور هستند.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حال حاضر از حمایت 55درصدی ساکنان مناطق شرقی آلمان برخوردار است.

افزون برآن، 46 درصداز جامعه زنان آلمان از نامزدی وی برای صدراعظمی در دوره جدید حمایت می کنند.

براساس نتایج نظرسنجی اخیر، درحالیکه 87 درصد از اعضای حزب مرکل حمایت خود را از نامزدی وی اعلام کرده اند درحدود 12 درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی انتخاب صدراعظم کشورشان را در سال 2017 موضوعی مهم خواهد بود.

از سوی دیگر، 40 درصد از شهروندان آلمان حامی سیاست های دولت آلمان درامور آوارگان و 47 درصد از شرکت کنندگان مخالف رویکردهای دولت در این زمینه هستند.