نخست‌وزیر مجارستان در هفته جاری به تهران سفر می‌کند.

نخست‌وزیر مجارستان در هفته جاری به تهران سفر می‌کند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان هفته جاری در رأس یک هیأت سیاسی و اقتصادی به تهران سفر می‌کند.

بر اساس این گزارش، این مقام عالیرتبه مجارستانی که به همراه چند وزیر این کشور از جمله وزیر امور خارجه کشورش به تهران سفر خواهد کرد با تعدادی از مقامات کشورمان از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دیدار می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود، در این سفر چندین توافق‌نامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری به امضای دو طرف برسد.