روحانیون العوامیه عربستان سعودی اقدامات تروریستی علیه شیعیان این کشور را نتیجه سیاست های مقامات این کشور اعلام کردند.

روحانیون العوامیه عربستان سعودی اقدامات تروریستی علیه شیعیان این کشور را نتیجه سیاست های مقامات این کشور اعلام کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین انجمن روحانیون در العوامیة عربستان سعودی اقدامات تروریستی علیه منطقه القدیح را محکوم کردند.
در اطلاعیه این انجمن آمده است: انفجار (مسجد امام ) نتیجه سیاست های تحریک آمیز مذهبی مقامات رسمی این کشور علیه ساکنان القطیف و و الاحساء و المدینة و نجران است. رویدادهای این مناطق توطئه علیه شهروندان سعودی و تحت تاثیر فتواهای رسمی و سخنرانی خطبایی است که زیر نظر وزارت کشور عربستان سعودی هستند و این افزون بر تاثیر سیستم آموزشی است و تنها راه مقابله با این رویه تغییر سیاست های مبنی بر به انزوا کشاندن قشری از مردم این کشور است.
این انجمن خواستار تصویب قانونی در عربستان سعودی شد که فرقه گرائی و اقدامات تحریک آمیز و نفرت پراکنی را جرم تلقی کند.