پایگاه اینترنتی العهد لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای ارتش عراق و داوطلبان بسیج مردمی توانستند حملات گروه تروریستی داعش را در دو منطقه الرشاد و البوخلیفه واقع در شرق الکرمه را خنثی و دفع کنند.