نخست وزیر عراق هشدار داد: ترکیه سریعاً نظامیانش را از خاک عراق خارج کند.

نخست وزیر عراق هشدار داد: ترکیه سریعاً نظامیانش را از خاک عراق خارج کند.


حیدر العبادی تاکید کرد: ترکیه به حسن همسایگی احترام بگذارد.

شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهارهم گزارش داد، بغداد خروج نیروهای ترکیه را از استان نینوا خواستار شد.

در استان نینوای عراق نزدیک به دوازده تانک و خودروهای مین روب مستقر شده اند.

مقامات عراق نقض حاکمیت این کشور را محکوم و هر گونه عملیاتی را بدون هماهنگی با آنان رد کردند.

ترکیه بدون هماهنگی با بغداد، صدها نظامی ارتش خود را به همراه دهها دستگاه تانک و زره پوش به اطراف شهر موصل عراق اعزام کرد. این نیروها در منطقه بعشیقه در جنوب شهر موصل مستقر شدند.این نیروها خود را برای آغاز حمله به این شهر بزرگ شمال عراق آماده می کنند.