نخست وزیر ترکیه گفت : دولت این کشور با طرحی سه مرحله ای با تحریم های روسیه مقابله خواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه گفت : دولت این کشور با طرحی سه مرحله ای با تحریم های روسیه مقابله خواهد کرد.

احمد داوداوغلو نخست وزیرترکیه دربازگشت از باکو در گفتگو با خبرنگاران ، گفت : موضع رئیس جمهور روسیه و رسانه های این کشور موجب تشدید ابعاد روانی بحران میان دو کشور شده و این موضوع، گفتگو درباره مسئله موجود را دشوارتر کرده است.

نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه روسیه به رغم اینکه بارها به ما قول داده است از نقض حریم هوایی ترکیه خودداری میکند ، حداقل سه بار حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است ، گفت : ما به خاطر اینکه از مرزهایمان محافظت می کنیم ازهیچ کس عذرخواهی نخواهیم کرد.

داوداوغلو روسیه را به بمباران مناطق ترکمن نشین سوریه متهم کرد.

وی همچنین گفت : تحریم های روسیه ترکیه را به زانو در نخواهد آورد .