شرف غالب لقمان سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد : رزم ناو ائتلاف سعودی که هدف موشک قرار گرفت ، غرق شد.

شرف غالب لقمان سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد : رزم ناو ائتلاف سعودی که هدف موشک قرار گرفت ، غرق شد.

این ششمین کشتی جنگی در سواحل المخاء هدف موشک های یمنی قرار گرفت .

جنگنده های سعودی بیست و پنج بار طی بیست و چهار ساعت گذشته به دو شهرک حریب بیحان و صرواح در استان مارب یمن حمله کردند.