آتش سوزی مهیبی در بزرگترین بازار شهرکابل افغانستان به وقوع پیوست.

آتش سوزی مهیبی در بزرگترین بازار شهرکابل افغانستان به وقوع پیوست.


این آتش سوزی در بازار بزرگ «مندوی» که در مرکز شهر کابل قرار دارد روی داده است و تلاش ها برای مهار آن همچنان ادامه دارد.

این آتش سوزی که ساعت یازده به وقت محلی آغاز شده تاکنون ادامه یافته است.

از علت وقوع این حادثه و خسارات ناشی از آن تاکنون گزارشی منتشر نشده است.