فواد معصوم بر لزوم خروج فوری نظامیان ارتش ترکیه از عراق تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق تاکید کرد: اقدام ترکیه در اعزام نیروی نظامی به شمال عراق نقض قوانین بین المللی است.

فواد معصوم بر لزوم خروج فوری نظامیان ارتش ترکیه از عراق تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق گفت: اقدام ترکیه در اعزام نیروی نظامی به عراق باعث تنش های منطقه ای می شود.

فواد معصوم از وزارت امور خارجه عراق خواست پاسخ مناسبی به این اقدام ترکیه بدهد.

نخست وزیر عراق هم هشدار داد: ترکیه سریعاً نظامیانش را از خاک عراق خارج کند.

حیدر العبادی تاکید کرد: ترکیه به حسن همسایگی احترام بگذارد.

در استان نینوای عراق نزدیک به دوازده تانک و خودروهای مین روب مستقر شده اند.

مقامات عراق نقض حاکمیت این کشور را محکوم و هر گونه عملیاتی را بدون هماهنگی با آنان رد کردند.

ترکیه پیشتر اعلام کرده بود در حدود یکصد و پنجاه سرباز این کشور با پشتیبانی 20 تا 25 فروند تانک به شهر بعشیقه در شمال شرقی موصل اعزام شده اند.