زلزله ای بسیار قوی دقایقی پیش تاجیکستان را لرزاند.

زلزله ای بسیار قوی دقایقی پیش تاجیکستان را لرزاند.

سازمان جغرافیایی آمریکا اعلام کرد، زلزله ای بسیار قوی دقایقی پیش تاجیکستان را لرزاند.

شدت این زمین لرزه 7.2 ریشتر اعلام شده است و گفته میشود در دهلی نو پایتخت هند نیز احساس نیز شده است.