کارشناسان فرانسوی برای تایید هویت جنازه رییس جمهور اسبق بورکینافاسو همکاری می کنند.

کارشناسان فرانسوی برای تایید هویت جنازه رییس جمهور اسبق بورکینافاسو همکاری می کنند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، بقایای جسد توماس سانکارا رییس جمهور اسبق بورکینافاسو و دوازده همراهش برای تایید هویت از خاک بیرون کشیده شد.
توماس سانکارا در جریان کودتای سال هزار و نهصد و هشتاد و هفت که توسط بلز کمپائوره رییس جمهور سابق بورکینافاسو سازمان دهی شده بود به همراه دوازده تن از همراهانش کشته شد.
کارشناسان بورکینافاسو و فرانسه مسئولیت تایید هویت اجساد را برعهده دارند. اعلام نتایج بررسی چندین هفته به طول می انجامد.